สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Oct 2018   23  
2 Oct 2018   17  
3 Oct 2018   32  
4 Oct 2018   23  
5 Oct 2018   21  
6 Oct 2018   26  
7 Oct 2018   23  
8 Oct 2018   21  
9 Oct 2018   27  
10 Oct 2018   41  
11 Oct 2018   34  
12 Oct 2018   19  
13 Oct 2018   16  
14 Oct 2018   19  
15 Oct 2018   26  
16 Oct 2018   22  
17 Oct 2018   22  
18 Oct 2018   12  
19 Oct 2018   18  
20 Oct 2018   31  
21 Oct 2018   0  
22 Oct 2018   0  
23 Oct 2018   0  
24 Oct 2018   0  
25 Oct 2018   0  
26 Oct 2018   0  
27 Oct 2018   0  
28 Oct 2018   0  
29 Oct 2018   0  
30 Oct 2018   0  
31 Oct 2018   0