สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Dec 2018   72  
2 Dec 2018   60  
3 Dec 2018   93  
4 Dec 2018   75  
5 Dec 2018   50  
6 Dec 2018   41  
7 Dec 2018   77  
8 Dec 2018   51  
9 Dec 2018   65  
10 Dec 2018   84  
11 Dec 2018   50  
12 Dec 2018   69  
13 Dec 2018   58  
14 Dec 2018   69  
15 Dec 2018   43  
16 Dec 2018   46  
17 Dec 2018   24  
18 Dec 2018   0  
19 Dec 2018   0  
20 Dec 2018   0  
21 Dec 2018   0  
22 Dec 2018   0  
23 Dec 2018   0  
24 Dec 2018   0  
25 Dec 2018   0  
26 Dec 2018   0  
27 Dec 2018   0  
28 Dec 2018   0  
29 Dec 2018   0  
30 Dec 2018   0  
31 Dec 2018   0