สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Feb 2019   30  
2 Feb 2019   30  
3 Feb 2019   33  
4 Feb 2019   22  
5 Feb 2019   24  
6 Feb 2019   128  
7 Feb 2019   37  
8 Feb 2019   36  
9 Feb 2019   19  
10 Feb 2019   35  
11 Feb 2019   27  
12 Feb 2019   21  
13 Feb 2019   31  
14 Feb 2019   43  
15 Feb 2019   27  
16 Feb 2019   23  
17 Feb 2019   0  
18 Feb 2019   0  
19 Feb 2019   0  
20 Feb 2019   0  
21 Feb 2019   0  
22 Feb 2019   0  
23 Feb 2019   0  
24 Feb 2019   0  
25 Feb 2019   0  
26 Feb 2019   0  
27 Feb 2019   0  
28 Feb 2019   0