สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2019 1939  
Feb 2019 922  
Mar 2019 789  
Apr 2019 821  
May 2019 882  
Jun 2019 585  
Jul 2019 0  
Aug 2019 0  
Sep 2019 0  
Oct 2019 0  
Nov 2019 0  
Dec 2019 0