สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2020 1812  
Feb 2020 1811  
Mar 2020 2213  
Apr 2020 2203  
May 2020 2747  
Jun 2020 2788  
Jul 2020 3215  
Aug 2020 2883  
Sep 2020 4215  
Oct 2020 3528  
Nov 2020 0  
Dec 2020 0