สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2019 1939  
Feb 2019 922  
Mar 2019 789  
Apr 2019 821  
May 2019 882  
Jun 2019 909  
Jul 2019 1273  
Aug 2019 1268  
Sep 2019 1079  
Oct 2019 537  
Nov 2019 0  
Dec 2019 0