สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Oct 2018   23  
2 Oct 2018   17  
3 Oct 2018   32  
4 Oct 2018   23  
5 Oct 2018   21  
6 Oct 2018   26  
7 Oct 2018   23  
8 Oct 2018   21  
9 Oct 2018   27  
10 Oct 2018   41  
11 Oct 2018   34  
12 Oct 2018   19  
13 Oct 2018   16  
14 Oct 2018   19  
15 Oct 2018   26  
16 Oct 2018   22  
17 Oct 2018   22  
18 Oct 2018   12  
19 Oct 2018   18  
20 Oct 2018   39  
21 Oct 2018   23  
22 Oct 2018   25  
23 Oct 2018   26  
24 Oct 2018   53  
25 Oct 2018   51  
26 Oct 2018   39  
27 Oct 2018   73  
28 Oct 2018   62  
29 Oct 2018   63  
30 Oct 2018   60  
31 Oct 2018   46