สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Nov 2018   70  
2 Nov 2018   58  
3 Nov 2018   30  
4 Nov 2018   11  
5 Nov 2018   32  
6 Nov 2018   75  
7 Nov 2018   66  
8 Nov 2018   88  
9 Nov 2018   76  
10 Nov 2018   60  
11 Nov 2018   70  
12 Nov 2018   67  
13 Nov 2018   72  
14 Nov 2018   89  
15 Nov 2018   97  
16 Nov 2018   71  
17 Nov 2018   72  
18 Nov 2018   209  
19 Nov 2018   85  
20 Nov 2018   43  
21 Nov 2018   47  
22 Nov 2018   45  
23 Nov 2018   52  
24 Nov 2018   37  
25 Nov 2018   39  
26 Nov 2018   29  
27 Nov 2018   23  
28 Nov 2018   36  
29 Nov 2018   31  
30 Nov 2018   57