สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Dec 2018   72  
2 Dec 2018   60  
3 Dec 2018   93  
4 Dec 2018   75  
5 Dec 2018   50  
6 Dec 2018   41  
7 Dec 2018   77  
8 Dec 2018   51  
9 Dec 2018   65  
10 Dec 2018   84  
11 Dec 2018   50  
12 Dec 2018   69  
13 Dec 2018   58  
14 Dec 2018   69  
15 Dec 2018   43  
16 Dec 2018   46  
17 Dec 2018   42  
18 Dec 2018   57  
19 Dec 2018   41  
20 Dec 2018   46  
21 Dec 2018   44  
22 Dec 2018   40  
23 Dec 2018   41  
24 Dec 2018   42  
25 Dec 2018   34  
26 Dec 2018   56  
27 Dec 2018   42  
28 Dec 2018   51  
29 Dec 2018   69  
30 Dec 2018   89  
31 Dec 2018   49