สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Sep 2018   0  
2 Sep 2018   0  
3 Sep 2018   0  
4 Sep 2018   0  
5 Sep 2018   0  
6 Sep 2018   32  
7 Sep 2018   18  
8 Sep 2018   66  
9 Sep 2018   80  
10 Sep 2018   108  
11 Sep 2018   95  
12 Sep 2018   69  
13 Sep 2018   91  
14 Sep 2018   75  
15 Sep 2018   89  
16 Sep 2018   39  
17 Sep 2018   33  
18 Sep 2018   31  
19 Sep 2018   29  
20 Sep 2018   31  
21 Sep 2018   49  
22 Sep 2018   11  
23 Sep 2018   18  
24 Sep 2018   17  
25 Sep 2018   25  
26 Sep 2018   25  
27 Sep 2018   36  
28 Sep 2018   46  
29 Sep 2018   14  
30 Sep 2018   20