สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2019   19  
2 Jan 2019   47  
3 Jan 2019   70  
4 Jan 2019   62  
5 Jan 2019   77  
6 Jan 2019   82  
7 Jan 2019   53  
8 Jan 2019   39  
9 Jan 2019   109  
10 Jan 2019   77  
11 Jan 2019   79  
12 Jan 2019   70  
13 Jan 2019   67  
14 Jan 2019   73  
15 Jan 2019   74  
16 Jan 2019   71  
17 Jan 2019   61  
18 Jan 2019   59  
19 Jan 2019   68  
20 Jan 2019   67  
21 Jan 2019   58  
22 Jan 2019   68  
23 Jan 2019   69  
24 Jan 2019   69  
25 Jan 2019   62  
26 Jan 2019   67  
27 Jan 2019   66  
28 Jan 2019   67  
29 Jan 2019   47  
30 Jan 2019   24  
31 Jan 2019   18