สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Mar 2019   31  
2 Mar 2019   33  
3 Mar 2019   24  
4 Mar 2019   50  
5 Mar 2019   25  
6 Mar 2019   20  
7 Mar 2019   25  
8 Mar 2019   31  
9 Mar 2019   16  
10 Mar 2019   9  
11 Mar 2019   24  
12 Mar 2019   12  
13 Mar 2019   29  
14 Mar 2019   25  
15 Mar 2019   16  
16 Mar 2019   14  
17 Mar 2019   9  
18 Mar 2019   27  
19 Mar 2019   50  
20 Mar 2019   33  
21 Mar 2019   23  
22 Mar 2019   19  
23 Mar 2019   11  
24 Mar 2019   12  
25 Mar 2019   0  
26 Mar 2019   0  
27 Mar 2019   0  
28 Mar 2019   0  
29 Mar 2019   0  
30 Mar 2019   0  
31 Mar 2019   0