สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jan 2021   57  
2 Jan 2021   64  
3 Jan 2021   70  
4 Jan 2021   69  
5 Jan 2021   70  
6 Jan 2021   81  
7 Jan 2021   502  
8 Jan 2021   105  
9 Jan 2021   72  
10 Jan 2021   79  
11 Jan 2021   107  
12 Jan 2021   91  
13 Jan 2021   78  
14 Jan 2021   140  
15 Jan 2021   70  
16 Jan 2021   56  
17 Jan 2021   81  
18 Jan 2021   85  
19 Jan 2021   288  
20 Jan 2021   62  
21 Jan 2021   61  
22 Jan 2021   54  
23 Jan 2021   62  
24 Jan 2021   55  
25 Jan 2021   53  
26 Jan 2021   101  
27 Jan 2021   84  
28 Jan 2021   100  
29 Jan 2021   78  
30 Jan 2021   55  
31 Jan 2021   33