สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Oct 2021   113  
2 Oct 2021   59  
3 Oct 2021   74  
4 Oct 2021   109  
5 Oct 2021   92  
6 Oct 2021   112  
7 Oct 2021   127  
8 Oct 2021   84  
9 Oct 2021   89  
10 Oct 2021   76  
11 Oct 2021   86  
12 Oct 2021   105  
13 Oct 2021   105  
14 Oct 2021   90  
15 Oct 2021   94  
16 Oct 2021   83  
17 Oct 2021   96  
18 Oct 2021   96  
19 Oct 2021   112  
20 Oct 2021   139  
21 Oct 2021   115  
22 Oct 2021   125  
23 Oct 2021   175  
24 Oct 2021   70  
25 Oct 2021   240  
26 Oct 2021   78  
27 Oct 2021   109  
28 Oct 2021   133  
29 Oct 2021   129  
30 Oct 2021   74  
31 Oct 2021   76