สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Nov 2021   129  
2 Nov 2021   194  
3 Nov 2021   195  
4 Nov 2021   107  
5 Nov 2021   101  
6 Nov 2021   89  
7 Nov 2021   91  
8 Nov 2021   103  
9 Nov 2021   141  
10 Nov 2021   143  
11 Nov 2021   93  
12 Nov 2021   121  
13 Nov 2021   78  
14 Nov 2021   103  
15 Nov 2021   107  
16 Nov 2021   106  
17 Nov 2021   90  
18 Nov 2021   100  
19 Nov 2021   100  
20 Nov 2021   80  
21 Nov 2021   75  
22 Nov 2021   124  
23 Nov 2021   107  
24 Nov 2021   117  
25 Nov 2021   89  
26 Nov 2021   112  
27 Nov 2021   91  
28 Nov 2021   113  
29 Nov 2021   168  
30 Nov 2021   100