สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Dec 2021   153  
2 Dec 2021   96  
3 Dec 2021   119  
4 Dec 2021   87  
5 Dec 2021   67  
6 Dec 2021   101  
7 Dec 2021   111  
8 Dec 2021   82  
9 Dec 2021   164  
10 Dec 2021   95  
11 Dec 2021   88  
12 Dec 2021   77  
13 Dec 2021   125  
14 Dec 2021   88  
15 Dec 2021   99  
16 Dec 2021   104  
17 Dec 2021   168  
18 Dec 2021   124  
19 Dec 2021   103  
20 Dec 2021   104  
21 Dec 2021   173  
22 Dec 2021   199  
23 Dec 2021   97  
24 Dec 2021   174  
25 Dec 2021   152  
26 Dec 2021   129  
27 Dec 2021   89  
28 Dec 2021   96  
29 Dec 2021   88  
30 Dec 2021   114  
31 Dec 2021   100