สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Feb 2021   62  
2 Feb 2021   113  
3 Feb 2021   52  
4 Feb 2021   80  
5 Feb 2021   74  
6 Feb 2021   67  
7 Feb 2021   67  
8 Feb 2021   60  
9 Feb 2021   75  
10 Feb 2021   81  
11 Feb 2021   266  
12 Feb 2021   110  
13 Feb 2021   59  
14 Feb 2021   84  
15 Feb 2021   75  
16 Feb 2021   172  
17 Feb 2021   89  
18 Feb 2021   70  
19 Feb 2021   93  
20 Feb 2021   77  
21 Feb 2021   38  
22 Feb 2021   65  
23 Feb 2021   81  
24 Feb 2021   97  
25 Feb 2021   144  
26 Feb 2021   118  
27 Feb 2021   56  
28 Feb 2021   65