สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Apr 2021   96  
2 Apr 2021   162  
3 Apr 2021   71  
4 Apr 2021   87  
5 Apr 2021   105  
6 Apr 2021   97  
7 Apr 2021   172  
8 Apr 2021   87  
9 Apr 2021   127  
10 Apr 2021   73  
11 Apr 2021   87  
12 Apr 2021   83  
13 Apr 2021   75  
14 Apr 2021   90  
15 Apr 2021   71  
16 Apr 2021   74  
17 Apr 2021   116  
18 Apr 2021   74  
19 Apr 2021   99  
20 Apr 2021   118  
21 Apr 2021   104  
22 Apr 2021   160  
23 Apr 2021   152  
24 Apr 2021   179  
25 Apr 2021   138  
26 Apr 2021   103  
27 Apr 2021   141  
28 Apr 2021   178  
29 Apr 2021   338  
30 Apr 2021   130