สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 May 2021   154  
2 May 2021   85  
3 May 2021   118  
4 May 2021   96  
5 May 2021   94  
6 May 2021   132  
7 May 2021   108  
8 May 2021   110  
9 May 2021   83  
10 May 2021   101  
11 May 2021   113  
12 May 2021   562  
13 May 2021   107  
14 May 2021   125  
15 May 2021   99  
16 May 2021   98  
17 May 2021   80  
18 May 2021   82  
19 May 2021   92  
20 May 2021   125  
21 May 2021   94  
22 May 2021   104  
23 May 2021   103  
24 May 2021   110  
25 May 2021   157  
26 May 2021   177  
27 May 2021   131  
28 May 2021   108  
29 May 2021   271  
30 May 2021   145  
31 May 2021   110