สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jun 2021   66  
2 Jun 2021   221  
3 Jun 2021   125  
4 Jun 2021   65  
5 Jun 2021   91  
6 Jun 2021   78  
7 Jun 2021   78  
8 Jun 2021   127  
9 Jun 2021   112  
10 Jun 2021   96  
11 Jun 2021   93  
12 Jun 2021   117  
13 Jun 2021   82  
14 Jun 2021   187  
15 Jun 2021   97  
16 Jun 2021   108  
17 Jun 2021   80  
18 Jun 2021   127  
19 Jun 2021   100  
20 Jun 2021   84  
21 Jun 2021   181  
22 Jun 2021   150  
23 Jun 2021   100  
24 Jun 2021   137  
25 Jun 2021   64  
26 Jun 2021   83  
27 Jun 2021   84  
28 Jun 2021   321  
29 Jun 2021   88  
30 Jun 2021   125