สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Jul 2021   77  
2 Jul 2021   91  
3 Jul 2021   106  
4 Jul 2021   82  
5 Jul 2021   97  
6 Jul 2021   168  
7 Jul 2021   147  
8 Jul 2021   99  
9 Jul 2021   104  
10 Jul 2021   99  
11 Jul 2021   103  
12 Jul 2021   126  
13 Jul 2021   116  
14 Jul 2021   74  
15 Jul 2021   174  
16 Jul 2021   91  
17 Jul 2021   133  
18 Jul 2021   78  
19 Jul 2021   132  
20 Jul 2021   109  
21 Jul 2021   148  
22 Jul 2021   98  
23 Jul 2021   240  
24 Jul 2021   80  
25 Jul 2021   102  
26 Jul 2021   157  
27 Jul 2021   92  
28 Jul 2021   108  
29 Jul 2021   197  
30 Jul 2021   113  
31 Jul 2021   117