สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Aug 2021   101  
2 Aug 2021   106  
3 Aug 2021   83  
4 Aug 2021   119  
5 Aug 2021   163  
6 Aug 2021   145  
7 Aug 2021   122  
8 Aug 2021   125  
9 Aug 2021   1598  
10 Aug 2021   241  
11 Aug 2021   203  
12 Aug 2021   131  
13 Aug 2021   114  
14 Aug 2021   238  
15 Aug 2021   90  
16 Aug 2021   139  
17 Aug 2021   131  
18 Aug 2021   141  
19 Aug 2021   268  
20 Aug 2021   213  
21 Aug 2021   100  
22 Aug 2021   77  
23 Aug 2021   116  
24 Aug 2021   124  
25 Aug 2021   115  
26 Aug 2021   259  
27 Aug 2021   133  
28 Aug 2021   138  
29 Aug 2021   87  
30 Aug 2021   186  
31 Aug 2021   175