สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Day count
1 Sep 2021   106  
2 Sep 2021   98  
3 Sep 2021   78  
4 Sep 2021   103  
5 Sep 2021   84  
6 Sep 2021   87  
7 Sep 2021   99  
8 Sep 2021   244  
9 Sep 2021   522  
10 Sep 2021   146  
11 Sep 2021   115  
12 Sep 2021   102  
13 Sep 2021   102  
14 Sep 2021   98  
15 Sep 2021   121  
16 Sep 2021   122  
17 Sep 2021   104  
18 Sep 2021   105  
19 Sep 2021   71  
20 Sep 2021   89  
21 Sep 2021   60  
22 Sep 2021   92  
23 Sep 2021   96  
24 Sep 2021   118  
25 Sep 2021   99  
26 Sep 2021   76  
27 Sep 2021   188  
28 Sep 2021   132  
29 Sep 2021   116  
30 Sep 2021   119