สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Month count
Jan 2021 2963  
Feb 2021 2490  
Mar 2021 3234  
Apr 2021 3587  
May 2021 4074  
Jun 2021 3467  
Jul 2021 3658  
Aug 2021 5981  
Sep 2021 3692  
Oct 2021 3265  
Nov 2021 3367  
Dec 2021 3566