สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
Year count
2018 5732  
2019 14644  
2020 32800  
2021 43344  
2022 1666